Arts Contemplatives: El Dietari Energètic

La paraula contemplar vol dir observar amb atenciò. Aquest taller serveix per reunir-nos, crear un espai per frenar el ritme de vida ràpid i dedicar una hora a la setmana a l’auto-observació que és de summa importància per al creixement i la transformació personal.

El dietari energètic és una eina terapeutica per desenvolupar l’escriptura i reflexionar amb el propòsit de re-dirigir l’ atenció, convertin-te a tu en el teu propi mestre. Dedicarem una hora a escriure, contemplaciò, discussió i integració. Posarem sobre la taula eines a l’abast de tothom per tindre una mirada objectiva del que fem. Contemplarem l’equilibri entre les demandes externes i la crida interna, la font de la creativitat, la força i l’energia.

El dietari energètic personal és un llibre únic i irrepetible on els símbols es barregen amb ingredients reals i els imaginaris. Ens fixarem en el nostre estat emocional, els valors, el que mengem i el que digerim, i com el món afecta la nostra salut i energia. Ens conscienciarem dels possibles bloquejos que tenim per aconseguir el que volem. Suggerixo que porteu una llibreta i un llapis, el material propi que feu servir cada dia en la vostra vida, teixits, aquarel·les, retoladors, retalls de papers per fer collage, pigments, fil, roba, fotografies, etc. És una eina transformadora que serveix per activar el canvi i el procés terapèutic.