Online

Online Active Listening/Yoga Coach /Cards

I am available for a long distance consultation (active listening/cards/yoga coach). I will listen to your stories when you have a bad day via Whatsapp/phone or through a video conference such as Skype/Facetime/Facebook. I am not a psychologist. I am a medical anthropologist and a poet. I am willing to listen to you when you need to be heard. I may suggest solutions or actions to take based on my personal experience and culture background. You are free to take my advice seriously or not. However, I am not responsible for anything that can happen to you as a result of being under my energy and self-care meditation. I am not a witch doctor, neither. I am just a long distance friend offering a chance for self-reflection. This service is meant to help you lighten up and seek joy when you are having a bad day. It is totally anonymous and I am not obligated to remember who you are, next time you call. You are responsible for your life choices and this service is not a substitute for a mental health professional. Welcome to my world. Be safe and cry if you need to.

The consultation price is 3 sessions for 100 euros.

IMG_8638 2

Online Escolta activa/ioga coach/cartes

Estic disponible per a consultes a llarga distància. Escolto les teves històries personals quan tens un mal dia via Whatsapp/telèfon o mitjançant videoconferència Skype/Facetime/Facebook. Jo no sóc psicòleg. Sóc antropòloga de la medicina i poeta. Estic disposada a escoltar-te quan ho necessites. Puc suggerir solucions o accions a partir de la meva experiència personal i el meu bagatge cultural. Et pots prendre els meus consells seriosament o no. Tanmateix, no sóc responsable de res que et pugui passar com a conseqüència d’estar sota la meva energia i la meditació de l’autocura. Tampoc sóc curandera. Sóc una amiga de llarga distància que ofereix una oportunitat d’autoreflexió. Aquest servei està pensat per ajudar-te agafar les coses amb més lleugeresa i buscar el gaudir quan tinguis un mal dia. És totalment anònim i no estic obligada a recordar qui ets, la pròxima vegada que truquis. Tu ets la/el responsable de les decisions que prens en la vida i aquest servei no és un substitut per a un professional de salut mental. Benvingut al meu món. Tingues confiança, em pots parlar sense embuts i plorar si ho necessites.

Dissenyo formules i programes personalitzats que et puc fer arribar via whatsapp o e-mail per aconsseguir l’objectiu que et propòsis.

 El preu de la consulta és 3 sessions per 100 euros.

IMG_8638 2
Online Escucha Activa/yoga coach/cartas

Estoy disponible para consultas a larga distancia. Escucho tus historias personales cuando tienes un mal día vía Whatsapp / teléfono o mediante videoconferencia Skype / Facetime / Facebook. Yo no soy psicóloga. Soy antropóloga de la medicina y poeta. Estoy dispuesta a escucharte cuando lo necesitas. Puedo sugerir soluciones o acciones a partir de mi experiencia personal y mi bagaje cultural. Te puedes tomar mis consejos en serio o no. Sin embargo, no soy responsable de nada que te pueda pasar como consecuencia de estar bajo mi energía y la meditación del autocuidado. Tampoco soy curandera. Soy una amiga de larga distancia que ofrece una oportunidad de autorreflexión. Este servicio está pensado para ayudarte coger las cosas con más ligereza y buscar el disfrutar cuando tengas un mal día. Es totalmente anónimo y no estoy obligada a recordar quién eres, la próxima vez que llames. Tu eres la/el responsable de las decisiones que tomas en la vida y este servicio no es un sustituto para un profesional de salud mental. Bienvenido a mi mundo. Ten confianza y llora si lo necesitas.

El precio de la consulta es 3 sesiones por 100 euros.