Filosofia del ioga 25/1/17

Què és Samādhi?

Què vol dir āsana?

Què és el yoga-agni?

Què vol dir la paraula upanishad?

Què és el Bhagavad-Gītā?

Què és el siddhi?

Envieu les respostes a Evaarbones@hotmail.com.